Информационна кампания за Външно оценяване

Основно училище”Йордан Йовков”-гр.Ямбол

 

ПЛАН

ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ/НВО/

И ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН

7 КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

1.Провеждане на съвещания в методическото обединение по природоматематическите науки за запознаване на учителите с НАРЕДБА №11/28.03.2005 г.за приемане на ученици в държавните и общински училища и изискванията за външно оценяване и приемни изпити в 7 клас

Отг.Пом.директор УД, предс. на МО, Срок:20.04.2012г.

2.Разясняване на учениците условията и реда за кандидатстване  по Наредба №11 за приемане на ученици в държавните и общински училища в часа на класа

Отг.кл.ръководители на 7 клас, Срок: 25.04.2012г.

3.Изготвявне на папка с материали за учителите по математика и класните ръководители на 7 клас, съдържаща изчерпателна информация за:

– график/дати / за провеждане на НВО/Заповед РД09-1252/03.09.2011г.на министъра на МОМН/

– график за дейностите по приемане на учениците в държавните и общински училища след завършен 7 клас за учебната 2012/2013г./ Заповед РД09-1251/03.09.2011г./

– НАРЕДБА №11/28.03.2005 г.за приемане на ученици в държавните и общински училища

-учебно-изпитни програми по математика

-примерни тестове по математика

Отг.пом.директор УД, Срок:17.04.2012г.

4.Изготвяне на информационни табла за учениците , поставени в кабинетите по математика и във фоайето на училището, съдържащи изчерпателна и нагледна информация за:

– график/дати / за провеждане на НВО/Заповед РД09-1252/03.09.2011г.на министъра на МОМН

-учебно-изпитни програми по математика

-примерни тестове по математика

-обявяване на сайт на МОМН/ -www.mon.bg   -общо образование -външно оценяване /за допълнителна информация

 Отг.учители по математика в 7 клас, Срок:19.04.2012г.

5.Публикуване на Плана за информационна кампания и примерни тестове в сайта на училището

                                                          Отг.Администратор на сайта,Срок:19.04.2012г.

6.Запознаване на учениците с примерни тестове на МОМН по математика за външно оценяване в 7 клас

Отг.учители по математика, Срок:м.април

7.Провеждане на консултации по график с изоставащи ученици за подготовка за НВО.

Отг.учители по математика,Срок:по график

8.Инструктаж на седмокласниците за задълженията им по време на изпитите за външно оценяване в часа на класа

Отг.пом.директор УД, учители по математика, Срок:03.05.2012г.

9.Провеждане на родителска среща  за запознаване с НАРЕДБА №11/28.03.2005 г.за приемане на ученици в държавните и общински училища.

Отг.Директор, кл.ръководители на 7 клас, Срок:10.05.2012г.

10.Провеждане на среща на учениците от 7 клас с ръководството и учителите по математика за последни указания и разяснения за изпитите за външно оценяване.

Отг.директор, пом.директор, срок:10.05.2012г.

    

Основно училище”Йордан Йовков” гр.Ямбол

 

!   За Вас, седмокласници

 

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

2011/2012г.

 

Нов формат на изпита след 7-ми клас

Нов формат на изпита след 7 клас представи министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Изпитът ще представлява сливане на външното оценяване и конкурсния изпит, който седмокласници ще положат. Оценката от тестването ще се формира на базата на двата модула, взети заедно…

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

  1. Български език и литература  – 21 май 2012 г.
  2. Математика – 23 май 2012 г.
  3. КОО, "Обществени науки, гражданско образование и религия"- 29 май 2012 г.
  4. Чужд език – 30 май 2012г.
  5. КОО "Природни науки и екология”-31 май 2012 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *